Microsoft Việt Nam

Microsoft Việt Nam

Tên chính thức: Công ty TNHH Microsoft Việt Nam

Loại hình: Công ty 100% vốn nước ngoài

Ngành nghề: Phần mềm máy tính

                         Phần cứng máy tính

                         Điện thoại di động

                         Thiết bị viễn thông

                         Tư vấn công nghệ thông tin

Trụ sở: Tòa nhà Tung Shing Square-Số 2 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lãnh đạo: Tổng Giám đốc - Vũ Minh Trí

Số nhân viên: 15.000 người

Website: www.microsoft.com