Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Mobifone)

Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Mobifone)

Tên chính thức: Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Mobifone)

Loại hình:         Công ty TNHH Một Thành viên

Ngành nghề:     Dịch vụ viễn thông di động

Năm thành lập: 16/4/1993

Trụ sở:             Tòa nhà MobiFone, Lô VP1, Khu Đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh đạo:         Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch công ty -Mai Văn Bình

Doanh thu:        40.800 tỷ đồng (2012)

Các sản phẩm nổi bật: Dịch vụ viễn thông

Số nhân viên:

Website:                     www.mobifone.com.vn