Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)

Tên chính thức: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)

 

Loại hình:         Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngành nghề:     Dầu khí, Tài chính, Ngân hàng, Vận tải, Bảo hiểm

Năm thành lập: 2006

Trụ sở:             18 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Lãnh đạo:         Tổng giám đốc -Đỗ Văn Hậu/Chủ tịch hội đồng -Nguyễn Xuân Sơn

Doanh thu:        384.000 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật:

·         Thăm dò và khai thác dầu khí.

·         Tàng chứa, vận chuyển, chế biến, phân phối sản phẩm dầu khí

·         Hoạt động dịch vụ, thương mại, tài chính, bảo hiểm chuyên ngành dầu khí.

Số nhân viên:

Website:           www.pvn.vn