Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Tên chính thức: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV)

Loại hình: Công ty 100% vốn nước ngoài

Ngành nghề:

• Hàng điện tử tiêu dùng
• Công nghệ thông tin và truyền thông di động
• Các giải pháp thiết bị

Năm thành lập: 2008

Trụ sở: KCN Yên Phong 1 - Xã Yên Trung – Huyện Yên Phong – Bắc Ninh

Chủ tịch hội đồng thành viên: Kwang Kee Park

Tổng giám đốc: Kim Cheol Gi

Các sản phẩm nổi bật: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, điện thoại di động và sản phẩm quang học.

Số nhân viên: 40.000 người

Website: www.samsung.com.vn