Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)

Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)

Tên chính thức: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)

Loại hình:         Tổng công ty nhà nước

Ngành nghề:     Đóng tàu, vận tải biển, các dịch vụ khác

Năm thành lập: 21/10/2013

Trụ sở:             172 phố Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo:         Chủ tịch HĐTV- Nguyễn Ngọc Sự

                          Tổng giám đốc- Vũ Anh Tuấn

Doanh thu:        5.700 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật:  Đóng mới, sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; tái chế, phá dỡ tàu cũ, khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu.

Số nhân viên: 

Website:           www.sbic.com.vn