Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Tên chính thức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Loại hình: Ngân hàng thương mại cổ phần

Ngành nghề:   Ngân hàng

Năm thành lập: 27/09/1993

Trụ sở: 191 phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị: Hồ Hùng Anh

Tổng Giám đốc : Đỗ Tuấn Anh

Doanh thu: 15.187 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật:

·         Thẻ VISA, Master

·         Dịch vụ tài khoản tiết kiệm

·         Dịch vụ tín dụng cá nhân

·         Dịch vụ cho vay doanh nghiệp

Số nhân viên: 7.000 người

Website: www.techcombank.com.vn