Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Tên chính thức: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBANK)

Loại hình: Doanh nghiệp cổ phần

Ngành nghề: Ngân hàng thương mại

Năm thành lập: 05/05/2008

Trụ sở: Tòa nhà FPT, lô B2, cụm sản xuất TTCN và CNN, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Chủ tịch hội đồng quản trị: Đỗ Minh Phú

Tổng giám đốc: Nguyễn Hưng

Lợi nhuận: 536 tỷ vnd (2014)

Các sản phẩm nổi bật:

- Kinh doanh ngân hàng

- Huy động vốn

- Hoạt động tín dụng

- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

- Các hoạt động khác...

Số nhân viên: 1.183 người

Website: https://tpb.vn/