Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tên chính thức: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Loại hình: Doanh nghiệp cổ phần

Ngành nghề:   Ngân hàng

Năm thành lập: 01/04/1963

Trụ sở: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị: Nguyễn Hòa Bình   

Tổng giám đốc:   Nghiêm Xuân Thành

Doanh thu: 31.040 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật: Dịch vụ tài chính

Số nhân viên: 14.000 người

Website: www.vietcombank.com.vn