Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation)

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation)

Tên chính thức:  Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation)

Loại hình:          Tổng công ty nhà nước

Ngành nghề:      Vận tải Hàng không, Bảo hiểm, Tài Chính, Xuất bản, Các dịch vụ khác

Năm thành lập:  1995

Trụ sở:              200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh đạo:         Tổng giám đốc- Phạm Ngọc Minh / Chủ tịch hội đồng- Phạm Viết Thanh

Doanh thu:         72.555 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật:

·         Dịch vụ vận tải,

·         Dịch vụ đa ngành

Số nhân viên: 10.000 người

Website:           http://www.vietnamairlines.com/