Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel)

Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel)

Tên chính thức: Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel)

Loại hình:         Doanh nghiệp quân đội nhà nước

Ngành nghề:     Dịch vụ Bưu chính - Viễn thông (Cố định, Di động, Internet)

Năm thành lập:  1989

Trụ sở:             Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, 1Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lãnh đạo:         Tổng Giám đốc - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

Doanh thu:        162.886 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật:

·         Cung cấp dịch vụ Viễn thông

·         Truyền dẫn

·         Bưu chính

·         Phân phối thiết bị đầu cuối

·         Đầu tư tài chính

·         Truyền thông

·         Đầu tư Bất động sản

·         Xuất nhập khẩu

·         Đầu tư nước ngoài

·         In ấn

Số nhân viên: 24.500 người (12/2010)

Website:                     www.viettel.com.vn