Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Tên chính thức: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Ngành nghề : Vận tải hàng hải, tàu bè, xuất nhập khẩu

Năm thành lập: 29/04/1995

Trụ sở: Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Chủ tịch hội đồng thành viên : Nguyễn Ngọc Huệ

Tổng giám đốc : Lê Anh Sơn

Doanh thu: 21.203 tỷ đồng (2012)

Các sản phẩm nổi bật:

·         Vận tải biển, khai thác cảng, đại lý vận tải, môi giới, giao nhận, kinh doanh vận tải đa phương thức, sửa chữa tàu biển, cung cấp dịch vụ hàng hải và các hoạt động khác liên quan;

·         Xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết bị chuyên ngành;

·         Cung cấp thuyền viên;

·         Tham gia liên doanh, hợp tác kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

Số nhân viên: 24.681 người (2011)

Website : www.vinalines.com.vn