Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Tên chính thức: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Loại hình:         Công ty cổ phần

Ngành nghề:     Sữa và các chế phẩm từ sữa

Năm thành lập: 1976

Trụ sở:             Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh đạo:         Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Doanh thu:        31.700 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật: Các sản phẩm gồm có sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, sữa bột, bột dinh dưỡng, kem, các loại nước giải khát.

Số nhân viên: 5.000 người

Website:           www.vinamilk.com.vn