Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone

Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone

Tên chính thức: Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone

Loại hình:         Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty  Bưu chính – Viễn thông       Việt nam (VNPT)

Ngành nghề:     Thông tin - Viễn thông

Năm thành lập: 26/6/1996

Trụ sở:             Tòa nhà VinaPhone – 216 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà nội       

Lãnh đạo:         Giám đốc- Cao Duy Hải

Doanh thu:        30.000 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật:  Mạng điện thoại di động toàn quốc (VinaPhone), mạng điện thoại thẻ toàn quốc (CardPhone)

Số nhân viên:

Website:           www.vinaphone.com.vn