Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Tên chính thức: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

 

Loại hình:         Tập đoàn kinh tế nhà nước (Việt Nam)

Ngành nghề:     Bưu chính, Viễn thông

Năm thành lập: 1995

Trụ sở:             Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Lãnh đạo:         Tổng Giám đốc- Trần Mạnh Hùng

Doanh thu:       119.000 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật:

- Dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện.

- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê các công trình viễn thông, công nghệ thông tin.

- Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin;

- Thương mại, phân phối các sản phẩm thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin.

- Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị hội thảo, triển lãm liên quan đến lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin.

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

- Dịch vụ tài chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện.

Số nhân viên: Trên 23.000 người

Website:           www.vnpt.vn