Tổng công ty đường sắt việt nam (VNR)

Tổng công ty đường sắt việt nam (VNR)

Tên chính thức: Tổng công ty đường sắt việt nam (VNR)

Loại hình: Tổng công ty Nhà nước

Ngành nghề: Dịch vụ Vận tải Đường sắt

Năm thành lập: 04/03/2003

Trụ sở: 118 Lê Duẩn - Hà Nội

Chủ tịch hội đồng thành viên : Trần Ngọc Thành

Tổng giám đốc : Vũ Tá Tùng

Doanh thu: 10.479 tỷ đồng (2012)

Các sản phẩm nổi bật: Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế; quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo, đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí.

Số nhân viên:

Website : http://www.vr.com.vn