Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Tên chính thức: Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL)

Loại hình: Tổng công ty Nhà nước

Ngành nghề : Sản xuất thép
                        Khai thác quặng
                        Tài Chính

Năm thành lập: 1/7/2007

Trụ sở: Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị: Đặng Thúc Kháng

Tổng giám đốc : Nghiêm Xuân Đa

Doanh thu: 11.649 tỷ VND (2013)

Các sản phẩm nổi bật: Thép Kim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại.

Số nhân viên: 15.065 lao động

Website : http://www.vnsteel.vn/