Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) vừa phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư các dự án.

Loại trái phiếu phát hành sẽ không được chuyển đổi thành cổ phiếu, không có bảo đảm bằng tài sản. Mệnh giá trái phiếu là 1.000.000 đồng/trái phiếu. Khối lượng trái phiếu phát hành là 500.000 trái phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm với lãi suất trái phiếu cố định năm đầu là 12,5%/năm. Hai năm tiếp theo bằng lãi suất thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau (kỳ hạn 12 tháng) theo mức lãi suất của 4 Ngân hàng là Agribank, Vietcombank, BIDV và ICB.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 lần hàng năm vào ngày phát hành, bắt đầu sau 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu còn tiền gốc trái phiếu được thanh toán theo mệnh giá 1 lần vào ngày đáo hạn./.
(Tin tức/Vietnam+)