Các nghệ nhân tỉ mẩn khắc những quả dưa hấu. (Nguồn: CCTV)
Nhiều du khách chăm chú theo dõi. (Nguồn: CCTV)
Điều đặc biệt là vỏ của các quả dưa hấu được tận dụng để làm ra những chiếc đèn lồng tuyệt đẹp. (Nguồn: CCTV)
Những chiếc đèn lồng dưa hấu được thắp sáng. (Nguồn: CCTV)
Nhiều du khách thích thú khi được tận mắt thấy những chiếc đèn lồng đặc biệt. (Nguồn: CCTV)