Tình báo Mỹ. (Nguồn: wired.com)

Lầu Năm Góc đã bổ nhiệm một sỹ quan cấp cao Không quân Anh làm Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội (DIA) với trọng trách nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị tình báo Mỹ và các cơ quan tình báo của những quốc gia sử dụng tiếng Anh khác.

Trong tuyên bố chính thức, Lầu Năm Góc nêu rõ DIA đã chọn Phó Thống chế Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Sean Corbett làm “Phó Giám đốc đầu tiên phụ trách phối hợp với khối thịnh vượng chung.”

Tuyên bố cho biết thêm ông Sean Corbett, sỹ quan tình báo chuyên nghiệp cấp cao nhất của RAF, sẽ đồng thời là cố vấn hàng đầu của Giám đốc DIA, Trung tướng Vincent Stewart, về các vấn đề tình báo và quốc phòng liên quan tới một liên minh các quốc gia sử dụng tiếng Anh được gọi là nhóm “Năm Đôi mắt,” gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand.

Cộng đồng tình báo Mỹ từ lâu đã có mối quan hệ mật thiết với các đối tác Anh, song đây mới là lần đầu tiên một cơ quan tình báo Mỹ chọn một người nước ngoài vào vị trí hàng đầu này./.