Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam, khiến nhiều tuyến đường tắc nghẽn. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Một số người đã trèo lên nóc xe buýt để ăn mừng chiến thắng  lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Một số người đã trèo lên nóc xe buýt để ăn mừng chiến thắng  lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)


Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)


Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam+)

Người dân đổ xuống đường mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam