Kiện chống bán phá giá: Tăng nguy cơ từ thu hút FDI Kinh tế

Kiện chống bán phá giá: Tăng nguy cơ từ thu hút FDI

Những năm gần đây, song song với tự do hóa thương mại toàn cầu, các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng ngày càng nhiều.

Khi hàng hóa xuất khẩu Việt Nam ngày càng gia tăng và chiếm thị phần lớn cũng là nguyên nhân khiến các nước nhập khẩu đẩy mạnh hành vi bảo vệ lợi ích của họ bằng các biện pháp chống bán phá giá và tự vệ.

Do đó các doanh nghiệp Việt phải chủ động đối đầu với những vụ kiện chống bán phá giá có thể dấy lên bất cứ lúc nào.