Khảo sát của Allianz: COVID-19 là rủi ro số 1 đối với kinh doanh trong năm 2021 ở Trung Quốc Thông cáo báo chí

Khảo sát của Allianz: COVID-19 là rủi ro số 1 đối với kinh doanh trong năm 2021 ở Trung Quốc

THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC – Media OutReach — Báo cáo khảo sát có tiêu đề là Allianz Risk Barometer 2021 (tạm dịch Phong vũ biểu về rủi ro năm 2021 của Allianz) vừa được Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) công bố. Đây là cuộc khảo sát thường niên về rủi ro kinh doanh trên toàn cầu lần […]