Dự án Musetap phát hành NFT Piano và dòng NFT theo chủ đề âm nhạc để kiếm tiền tại Hồng Kông Thông cáo báo chí

Dự án Musetap phát hành NFT Piano và dòng NFT theo chủ đề âm nhạc để kiếm tiền tại Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Dòng Non-fungible token – NFT (token hay tài sản không thể thay thế) theo chủ đề âm nhạc ở Hồng Kông, Musetap, đã hoàn thành về thiết kế và chế tác; chính thức xác nhận rằng trang web chính thức và trang đúc tiền (minting page) đã […]