Tổ chức kỷ niệm "Ngày Đại dương Thế giới" Môi trường

Tổ chức kỷ niệm "Ngày Đại dương Thế giới"

Ngày 8/6 tới, các nước sẽ lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm "Ngày Đại dương Thế giới" với chủ đề "Các đại dương của chúng ta - Trách nhiệm của chúng ta" nhằm nâng cao nhận thức về những thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt liên quan đến biển cả.