[Mega Story] Đáp án cho bài toán kinh tế hậu dịch COVID-19 Kinh tế

Đáp án cho bài toán kinh tế hậu dịch COVID-19

Điều quan trọng trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay là các quốc gia cần có sự thống nhất và phối hợp hành động, không chỉ trong kiểm soát dịch bệnh mà cả biện pháp khôi phục kinh tế hậu đại dịch.