Phát triển công tác đào tạo nhân lực y tế Xã hội

Phát triển công tác đào tạo nhân lực y tế

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel tổ chức hội thảo trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế năm 2009.