Xã hội

Bắc Ninh: Thêm 4 chủ tịch xã "mất chức"

Bốn vị chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Bắc Ninh đã bị đình chỉ công tác trong thời hạn 30 ngày để kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm trong việc cho các chủ lò ngang nhiên đun đốt gạch trái với quy định của tỉnh về quản lý sản xuất gạch ngói thủ công trên địa bàn.