Michael Page: Trong năm 2021, 40% chủ sử dụng lao động ở Singapore sẽ tuyển thêm nhân lực Thông cáo báo chí

Michael Page: Trong năm 2021, 40% chủ sử dụng lao động ở Singapore sẽ tuyển thêm nhân lực

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 20 tháng 1 năm 2021 – Công ty cung cấp các dịch vụ tuyển dụng chuyên nghiệp Michael Page Singapore vừa công bố Talent Trends 2021 Report (tạm dịch: Báo cáo Xu hướng Nhân tài năm 2021), với sự quan tâm sâu sắc đến thị trường việc làm của Singapore. Trong […]