"Đầu tư hạ tầng công nghệ ở Việt Nam khá dàn trải" Công nghệ

"Đầu tư hạ tầng công nghệ ở Việt Nam khá dàn trải"

Để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, nhiều tổ chức, cơ quan đã đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, đổi mới hệ thống thiết bị hiện đại… Tuy nhiên, ông Trần Trọng Việt (quốc tịch Australia) chuyên viên cao cấp về tư vấn Công nghệ Quốc gia của Microsoft Việt Nam cho rằng việc đầu tư này chưa thực sự tận dụng hết khả năng của công nghệ.
Chuyên gia của Microsoft cho rằng hạ tầng công nghệ ở Việt Nam được đầu tư dàn trải, chưa áp dụng tiêu chuẩn và kiến trúc quốc gia về hạ tầng.

Đầu tư cho CNTT: Cần có một tỷ lệ ngân sách cụ thể Công nghệ

Đầu tư cho CNTT: Cần có một tỷ lệ ngân sách cụ thể

Đã có sự chuyển biến căn bản về ý thức khi công nghệ thông tin không còn bị coi là "hạ tầng của hạ tầng" mà được đánh giá đúng với tầm của nó là một "phương thức phát triển."

Nhưng, "phương thức phát triển" đó chỉ thật sự đem lại hiệu quả khi mà nó thực sự được coi trọng với một chiến lược đúng nghĩa, một con số cụ thể nằm trong ngân sách đầu tư của Nhà nước, của từng ngành, của từng doanh nghiệp...chứ không phải là đầu tư kiểu "cơm thừa canh cặn."