Freelancer giành được đơn đặt hàng về chỉnh sửa gen trị giá 6,7 triệu USD từ NASA và NIH (Australia) Thông cáo báo chí

Freelancer giành được đơn đặt hàng về chỉnh sửa gen trị giá 6,7 triệu USD từ NASA và NIH (Australia)

SYDNEY, AUSTRALIA – News Direct – Freelancer Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Australia – ASX, với mã: FLN, OTCQX: FLNCF) – thị trường cung cấp dịch vụ từ việc tìm nguồn cung ứng từ cộng đồng (crowdsourcing) và tự do lớn nhất thế giới (tính theo số lượng người dùng và […]