Đường tồn kho nhiều nhưng thị trường vẫn thiếu Kinh doanh

Đường tồn kho nhiều nhưng thị trường vẫn thiếu

Trong khi Hiệp hội Mía đường khẳng định không thiếu đường cho sản xuất nhưng nhiều doanh nghiệp lại đang thấp thỏm lo âu bởi phải mua đường trong nước với giá cao hơn từ 2.500 - 3.000 đồng/kg so với giá đường nhập khẩu và nguồn cung này chỉ đủ trong ngắn hạn.

Ông Doãn Minh Dũng, Tổng giám đốc Công ty Kotobuki than thở, giá đường mà Kotobuki lấy của nhà cung cấp trong nước chênh lệch 4.000 đồng/kg so với giá nhập khẩu.