Những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của Nanyang Gifts trong bối cảnh xảy ra đại dịch COVID19 Thông cáo báo chí

Những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của Nanyang Gifts trong bối cảnh xảy ra đại dịch COVID19

SINGAPORE – Media OutReach — Nanyang Gifts đã chứng kiến ​​sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh của mình trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát để ứng phó với những thách thức do đại dịch toàn cầu này gây ra. Thông qua tính linh hoạt và các phương pháp tiếp cận sáng tạo, nhà cung cấp […]