Hình thức bên ngoài của người nhận ít có ảnh hưởng đến việc quyên góp từ thiện trực tuyến ở Hồng Kông Thông cáo báo chí

Hình thức bên ngoài của người nhận ít có ảnh hưởng đến việc quyên góp từ thiện trực tuyến ở Hồng Kông

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Có quan niệm phổ biến rằng, những người có bề ngoài hấp dẫn thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Họ có xu hướng được tuyển dụng dễ dàng hơn, được trả lương cao hơn bằng cách tỏ ra có năng lực và đáng tin cậy […]