Xã hội

Chuyển địa điểm xây trường Đại học Dầu khí

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc.