Nghiên cứu của CUHK phát hiện sự khác biệt về văn hóa trong việc giải mã cảm xúc tập thể Thông cáo báo chí

Nghiên cứu của CUHK phát hiện sự khác biệt về văn hóa trong việc giải mã cảm xúc tập thể

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach –- Để trở thành một nhà lãnh đạo đòi hỏi nhiều kỹ năng, bao gồm khả năng giải mã và đánh giá các phản ứng có tính cảm xúc của cấp dưới một cách nhanh chóng và chính xác. Kỹ năng này, còn được gọi là khẩu độ cảm xúc, […]