Imagine Cup 2009: 5 sản phẩm vào chung kết Công nghệ

Imagine Cup 2009: 5 sản phẩm vào chung kết

Với chủ đề “Hãy tưởng tượng một thế giới mà công nghệ giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề khó khăn nhất chúng ta đang đối mặt”, đã có 5 sản phẩm được vào chung kết Cuộc thi Imagine Cup 2009.