Đại học Quốc gia TP.HCM sản xuất ra các sản phẩm góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 Thông cáo báo chí

Đại học Quốc gia TP.HCM sản xuất ra các sản phẩm góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19

TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 2 tháng 4 năm 2021 – Các sinh viên và nhà khoa học tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Viet Nam National University Ho Chi Minh City – VNUHCM) đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và phát triển các sản phẩm giúp ngăn […]