Kinh tế

Trung Quốc cơ bản kiểm soát được khủng hoảng tài chính

Khủng hoảng tài chính toàn cầu không ngừng lan rộng đã tác động đến kinh tế của một số nước, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyên gia phân tích cho rằng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với lĩnh vực tài chính và kinh tế vĩ mô của Trung Quốc có thể kiểm soát được.