Trong 2 ngày 26 và 27/8, Ngày Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2022 sẽ được tổ chức tại Đại học VinUni qua Zoom Thông cáo báo chí

Trong 2 ngày 26 và 27/8, Ngày Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2022 sẽ được tổ chức tại Đại học VinUni qua Zoom

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 22 tháng 8 năm 2022 – Ngày Trí tuệ nhân tạo (AI) VinAI năm 2022 với chủ đề “Kiến tạo tương lai” sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8 tại Đại học VinUniversity qua Zoom. Sự kiện này nằm trong số các sự […]