Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) hợp tác với FHKI để tạo động lực mới thúc đẩy đổi mới và công nghệ Thông cáo báo chí

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) hợp tác với FHKI để tạo động lực mới thúc đẩy đổi mới và công nghệ

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 13 tháng 6 năm 2022 – Đại học Bách khoa Hồng Kông (The Hong Kong Polytechnic University – PolyU) và Liên đoàn Các ngành công nghiệp Hồng Kông (Federation of Hong Kong Industries – FHKI) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường […]