Khởi công Dự án Nhà hát Suzhou Orange Sky Golden Harvest 360 tại Tô Châu (Trung Quốc) Thông cáo báo chí

Khởi công Dự án Nhà hát Suzhou Orange Sky Golden Harvest 360 tại Tô Châu (Trung Quốc)

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited (Orange Sky Golden Harvest; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1132) vừa thông báo: một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn gián tiếp của Tập đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp […]