Chính sách châu Âu của bà Merkel sắp tới có thay đổi? Châu Âu

Chính sách châu Âu của bà Merkel sắp tới có thay đổi?

Những nước thành viên Eurozone đang chờ xem liệu bà Angela Merkel, người sẽ tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ ba, có mềm dẻo hơn trong chính sách châu Âu, sức ép khắc khổ có được giảm bớt và tăng trưởng kinh tế có được ưu tiên hơn?