[Mega Story] Làn gió mới trên chính trường Israel Trung Đông

Làn gió mới trên chính trường Israel

Tình trạng bế tắc trên chính trường Israel cuối cùng được tháo gỡ sau khi hai đảng Xanh-Trắng và Likud đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ “quốc gia khẩn cấp” với cơ chế thủ tướng luân phiên.