RGE và Ngân hàng Truyền thông (BCM) ký Thỏa thuận về lưu ký quỹ giao dịch khí thải carbon ở Nam Kinh Thông cáo báo chí

RGE và Ngân hàng Truyền thông (BCM) ký Thỏa thuận về lưu ký quỹ giao dịch khí thải carbon ở Nam Kinh

NAM KINH (NANJING), TRUNG QUỐC – Media OutReach – Royal Golden Eagle (RGE) và Ngân hàng Truyền thông (Bank of Communications – BCM) Trung Quốc Chi nhánh Giang Tô đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về lưu ký quỹ giao dịch khí thải carbon ở Nam Kinh. Được thực hiện chỉ 3 ngày sau khi ra […]