Kerry Logistics Network đầu tư xây dựng trung tâm logistics hiện đại rộng 50.000 m2 tại đảo Hải Nam Thông cáo báo chí

Kerry Logistics Network đầu tư xây dựng trung tâm logistics hiện đại rộng 50.000 m2 tại đảo Hải Nam

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 16 tháng 12 năm 2020 – Kerry Logistics Network Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 0636) là một doanh nghiệp logistics bên thứ 3 (3PL) toàn cầu có trụ sở tại châu Á, vừa công bố […]