Để chè Việt đắt giá trên thị trường quốc tế Kinh doanh

Để chè Việt đắt giá trên thị trường quốc tế

Việt Nam là một trong 5 quốc gia sản xuất chè lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vị thế của chè Việt trên thị trường thế giới còn nhiều hạn chế, giá chè của Việt Nam hiện mới chỉ bằng 50 - 60% giá quốc tế.

Việc thành lập một sàn đấu giá, đưa cây chè thâm nhập và thành công trên thị trường quốc tế là mong đợi hàng đầu của ngành chè Việt Nam hiện nay.