Năm 2022, Dubai thu hút được 837 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xanh, giữ vị trí số 1 thế giới Thông cáo báo chí

Năm 2022, Dubai thu hút được 837 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xanh, giữ vị trí số 1 thế giới

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 5 năm 2023 – Theo dữ liệu mới nhất từ Báo cáo “thị trường fDi” năm 2022 của Financial Times, Dubai giữ vị trí số 1 trên toàn thế giới về thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài […]