Kinh tế

Phát triển kinh tế biển trước biến đổi khí hậu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe, Trưởng bộ môn Quản lý môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho rằng biến đổi khí hậu làm mất đất nhưng lại làm tăng diện tích biển, mất diện tích đồng bằng nhưng tăng diện tích các đảo, biển nông, diện tích thềm lục địa từ đó tạo ra hệ sinh thái mới và đây là một cơ hội cho việc phát triển nền kinh tế biển.