FreeFlow Finance và IX Fintech Digital thiết lập quan hệ đối tác chiến lược để hợp lực, đẩy mạnh kinh doanh Thông cáo báo chí

FreeFlow Finance và IX Fintech Digital thiết lập quan hệ đối tác chiến lược để hợp lực, đẩy mạnh kinh doanh

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 16 tháng 5 năm 2022 – FreeFlow Finance Limited (FreeFlow) và IX Fintech Digital (International) Company Limited (IX Fintech Digital) đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, kết hợp cơ sở hạ tầng tương tác đầu tiên trên thế giới của FreeFlow cho thanh […]