25 năm FDI, nhìn lại để nâng chất lượng dòng vốn Kinh tế

25 năm FDI, nhìn lại để nâng chất lượng dòng vốn

Việc Tập đoàn Samsung khởi công xây dựng tổ hợp công nghệ cao thứ hai ở Việt Nam và cũng là tổ hợp lớn nhất Đông Nam Á một lần nữa khẳng định chiến lược về thu hút đầu tư nước ngoài của chính phủ trong vòng một phần tư thế kỷ qua là hoàn toàn đúng đắn.

Để nguồn vốn này tiếp tục là "vốn mồi" đắc lực, thúc đẩy đầu tư toàn xã hội, góp phần đáng kể thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm... chính là bài toán đặt ra cho những giai đoạn tiếp theo.